QAANNAT KATTUFFIAT
GRØNLANDS KAJAK FORBUND, GREENLAND KAYAK ASSOCIATION

P.O. Box 1004, 3900 Nuuk, Grønland / Greenland

UKIOQ 2004-MI QAQORTUMI

AMMASUMIK QAANNAMIK UNAMMERSUARNEQ

2004 ÅBNE GRØNLANDS MESTERSKABERI KAJAKRONING I QAQORTOQ, GRØNLAND

THE 2004 OPEN NATIONAL KAYAKING CHAMPIONSHIP IN QAQORTOQ, GREENLAND

Aaqissuisut / arrangør / arranged by:

PEQATIGIIFFIK QAJAQ QAQORTOQ

FORENINGEN KAJAK QAQORTOQ  -  QAQORTOQ KAYAK CLUB

P.O. BOX 282, 3920 QAQORTOQ, GRØNLAND / GREENLAND

Fax nr.: / no.: (+299) 642405, e-mail: idunogsteen@greennet.gl

 UKIOQ 2004-MI QAQORTUMI

AMMASUMIK QAANNAMIK UNAMMERSUARNERIT

PILERSAARUTIT

 

Pingasunngorneq 07. juli:

Nal. 15.00    Avannaamiut Qaqortumut tikinnerat

-         ?         Nanortalimmiut tikinnerat

-      17.30     Unnukkorsiorneq (ullut tamaasa nerineq piffissami taaneqartumi atuutissaaq)

-      19.00     Ilisareqatigiinneq

Sisamanngorneq 08 juli:

Nal. 07.00    Ullaakkorsiorneq aallartissaaq (ullut tamaasa piffissaq atuutissaaq)

-      09.30     Katersuunneq

-      09.40     Katinngasisaarluni oqaluffiup tungaannut ingerlaarneq

-      10.00     Naalagiaqatigiinneq (Qaqortup Oqaluffia)

-      11.00     Naasortaliineq (Iliveqarfimmi)

-      11.30     Nerineq (ullut tamaasa nerineq piffissami taaneqartumi atuutissaaq)

-      13.15     Ammaanersiorneq

-      13.30     Naatsumut parrunneq, meeqqat, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (niviarsiaqqat nukappiaqqallu)

-      14.45     Naatsumut parrunneq, inuusuttut 15-17, 18-19, Arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      15.45     Naatsumut parrunneq, inuusuttut 15-17, 18-19, Angutit 20-34, 35-49, 50-59, 60-qummut

-      17.00     Akissarsisitsineq, ulloq 1

Tallimanngorneq 09. juli:

Nal. 09.30    Iligiikkaarluni kinngusaqattaarneq, arnat angutillu, 15-qummut

-      13.00     Iligiikkaarluni kinngusaqattaarneq, nangillugit

-       15.00    Saaqqusersornerit, meeqqat, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (niviarsiaqqat nukappiaqqallu)

-      16.00     Saaqqusersornerit, inuusuttut 15-17, 18-19 (arnat angutillu)

-      17.00     Saaqqusersornerit, arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      19.00     Saaqqusersornerit, angutit, 20-34, 35-49, 50-59, 60-qummut

-      20.30     Akissarsisitsineq, ulloq 2 (iligiikkaarluni kinngusaqattaarneq)

Arfininngorneq 10. juli:

Nal. 09.30    Takisuumut parunneq, meeqqat, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (niviarsiaqqat nukappiaqqallu)

-      13.00     Takisuumut parunneq, inuusuttut,  15-17, 18-19, arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      15.15     Takisuumut parunneq, inuusuttut,  15-17, 18-19, angutit 20-34, 35-49, 50-59, 60-qummut

-      17.30     Akissarsisitsineq, ulloq 2 aamma 3 (Saaqqusersornerit & Taki. Parrunneq)

Sapaat 11. juli:

Nal. 09.30  Ataasiakkaarluni kinngusaqattaarneq, inuusuttut, 15-17, 18-19

-      09.30     Ataasiakkaarluni kinngusaqattaarneq, arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      09.30     Ataasiakkaarluni kinngusaqattaarneq, angutit, 20-34, 35-49, 50-59, 60-qummut

-      17.00   Akissarsisitsineq, ulloq 4

-      19.30     Qaannat Kattuffianut tunngasunik paasisitsiniaaneq

Ataasinngorneq 12. juli:

Nal. 09.30    Allunaariaqattaarnerit, meeqqat, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (niviarsiaqqat nukappiarqallu)

-      09.30     Allunaariaqattaarnerit, inuusuttut 15-17, 18-19 (arnat angutillu)

-      13.30     Allunaariaqattaarnerit, arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      13.30     Allunaariaqattaarnerit, angutit, 20-34, 35-49, 50-59, 60-qummut

-      17.00     Akissarsisitsineq, ulloq 5

-      19.30     Qaannat Kattuffianut tunngasunik paasisitsiniaaneq

Marlunngorneq 13. juli:

Nal. 09.30    Maqittarlugu parrunneq,meeqqat nukappiaqqat/niviarsiaqqat angajulliit, 13-14 ukiullit

-      09.30     Maqittarlugu parrunneq, inuusuttut,  15-17, 18-19, arnat angutillu

-      13.00     Maqittarlugu parrunneq, arnat, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      14.30     Maqittarlugu parrunneq, angutit, 20-34, 35-49, 50-qummut

-      17.00     Akissarsisitsineq, ulloq 6

Pingasunngorneq 14. juli:

Nal. 09.30    Iligiikkaarluni parrunneq, meqqat, 4-14, (niviarsiaqqat)

-      10.30     Iligiikkaarluni parrunneq, meqqat, 4-14, (nukappiaqqat)

-      13.00     Iligiikkaarluni parrunneq, arnat, 15-qummut

-       15.15    Iligiikkaarluni parrunneq, angutit 15-qummut

-      17.00     Akissarsisitsineq, ulloq 7

-      19.00     Naggataarnersiorneq

                      Nereqatigiinneq, timersullammannik toqqaanerit il.il.

Sisamanngorneq 15. juli:

Nal. 15.00    Qaqortumiit avannamut aallakaaneq

Pilersaarutit allanguuteqarsinnaanerat ilimagineqarsinnaavoq.

Qajaq USA-p internettimi website-ani allannguutinik nammineq malinnaagit, www.qajaqusa.org.

 

PROGRAM FOR

ÅBNE GRØNLANDSMESTERSKAB I KAJAKRONING I

ÅR 2004 I QAQORTOQ

 

Onsdag 07. juli:

Kl. 15.00      Deltagerne nordfra ankommer til Qaqortoq

-        ?         Deltagerne fra Nanortalik ankomer til Qaqortoq

-    17.30       Aftensmad (aftensmaden de efterfølgende dage vil starte på samme tidspunkt)

-    19.00       Sammenkomst

Torsdag 08. juli:

Kl. 07.00      Morgenspisning starter (vil starte samme tid hver morgen)

-    09.30       Samling

-    09.40       Fællesgang mod kirken med faner

-    10.00       Gudstjeneste (Qaqortoq Kirke)

-    11.00       Nedlæggelse af krans (kirkegården)

-    11.30       Frokost (frokost de efterfølgende dage vil starte på samme tidspunkt)

-    13.15       Åbning (ved havnen)

-    13.30       Kort distance kaproning, børn, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (piger & drenge)

-    14.45       Kort distance kaproning, ungdom (piger), 15-17, 18-19, og kvinder, 20-34, 35-49, 50-op

-    15.45       Kort distance kaproning, ungdom, 15-17, 18-19 (drenge), mænd, 20-34, 35-49, 50-59, 60-op

-    17.00       Præmie overrækkelse, dag 1

Fredag 09. juli:

Kl. 09.30      Hold vendinger, kvinder og mænd, 15-op

-    13.00       Hold vendinger, fortsat

-    15.00       Konkurrencer med fangstredskaber, børn, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (piger & drenge)

  16.00       Konkurrencer med fangstredskaber, ungdom, 15-17, 18-19 (piger & drenge)

  17.00       Konkurrencer med fangstredskaber, kvinder, 20-34, 35-49, 50-op

  19.00       Konkurrencer med fangstredskaber, mænd, 20-34, 35-49, 50-59, 60-op

-    20.30       Præmie overrækkelse, dag 2 (Hold vendinger)

Lørdag 10. juli:

Kl. 09.30      Lang distance kaproning, børn, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (piger & drenge)

-    13.00       Lang distance kaproning, ungdom, 15-17, 18-19 (piger) og kvinder, 20-34, 35-49, 50-op

-    15.15       Lang distance kaproning, ungdom, 15-17, 18-19 (drenge), mænd, 20-34, 35-49, 50-59, 60-op

-    17.30       Præmie overrækkelse, dag 2 og 3 (fangstredskaber og lang distance kaproning)

Søndag 11. juli:

Kl. 09.30      Individuelle vendinger, ungdom, 15-17, 18-19

-    09.30       Individuelle vendinger, kvinder, 20-34, 35-49, 50-op

-    09.30       Individuelle vendinger, mænd, 20-34, 35-49, 50-59, 60-op

-    17.00       Præmie overrækkelse, dag 4

-    19.30       Grønlands Kajak Forbund; arrangement for foreningsrepræsentanter

Mandag 12. juli:

Kl. 09.30      Tov konkurrencer, børn, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (piger & drenge)

-    09.30       Tov konkurrencer, ungdom, 15-17, 18-19 (piger & drenge)

-    13.30       Tov konkurrencer, kvinder, 20-34, 35-49, 50-op

-    13.30       Tov konkurrencer, mænd, 20-34, 35-49, 50-59, 60-op

-    17.00       Præmie overrækkelse, dag 5

-    19.30       Grønlands Kajak Forbund; arrangement for foreningsrepræsentanter

Tirsdag 13. juli:

Kl. 09.30      Kaproning med overbæring, børn, drenge og piger, 13-14 år

-    09.30       Kaproning med overbæring, ungdom, 15-17, 18-19 (drenge og piger)

-    13.00       Kaproning med overbæring, kvinder, 30-34, 35-49, 50-op

-    14.30       Kaproning med overbæring, mænd, 20-34, 35-49, 50-op

-     17.00      Præmie overrækkelse, dag 6

Onsdag 14. juli:

Kl. 09.30      Hold kaproning, børn, 4-14, (piger)

-    10.30       Hold kaproning, børn, 4-14, (drenge)

-    13.00       Hold kaproning, kvinder, 15-op

-    15.15       Hold kaproning, mænd, 15-op

-    17.00       Præmie overrækkelse, dag 7

-    19.00       Afslutningsfest

                      Fællesspisning, kåring af årets kajakkvinde/-mand o.s.v.

Torsdag 15. juli:

Kl. 15.00    Deltagerne nordfra rejser fra Qaqortoq

Ovennævnte er det endelige program, men arrangørerne forbeholder sig ret til at ændre uden forudgående varsel.

Kort distance kaproning: indenfor 3-6 km (1,6-3,2 sømil)     -    alle ruter sættes efter de lokale forhold

Lang distance kaproning: indenfor 15-20 km (8,1-10,8 sømil)

Kaproning med overbæring: indenfor 5-10 km (2,7-5,4 sømil) med min. 2 overbæring, max. 3 overbæringer.

Hold kaproning: samme rute som kort distance, er stafet med tre roere fra samme forening

Hold kaproning udenfor konkurrencerne: ruterne bliver meget korte (ca. 1 km)

Fangstredskab: Harpun, minimum 1 kg for alle fra 20 år og opefter, ingen nedre grænse for de andre.

Hold dig selv opdateret gennem Qajaq USA’s hjemmeside på adressen: www.qajaqusa.org.

Vigtig information !

Her fra 2004, vil Royal Arctic Line ikke sponsorere fragt af kajakker fra Aalborg eller fra en havn i USA/Canada, til og fra Qaqortoq. Royal Arctic line anser ikke at de har mulighed for at anvende så mange midler til så få mennesker. Men det er vort håb at deltagere fra Europa, USA og Canada finder andre finansierings muligheder og deltager i år også.

 

PROGRAM FOR THE
2004 OPEN GREENLAND NATIONAL KAYAKING CHAMPIONSHIP COMPETITION
HELD IN QAQORT
OQ, GREENLAND

 

Wednesday 07. July:

Cl. 15.00     Participants from North arrives to Qaqortoq (by coastal boat)

-        ?       Participants from Nanortalik arrives to Qaqortoq

-    17.30     Supper (supper on the following days will start at the same time)

-    19.00     Reunion

Thursday 08. July:

Cl. 07.00     Breakfast (will start at the same time every morning)

-    09.30     Assembly

-    09.40     Procession to the church, accompanied by supporters

-    10.00     Church service (Qaqortoq Church)

-    11.00     Placing of wreaths (at the cemetery)

-    11.30     Lunch (lunch on the following days will start at the same time)

-    13.15     Formal opening (at the Harbour)

-    13.30     Short distance race, children, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (girls & boys)

-    14.45       Short distance race, youths (girls), 15-17, 18-19, women, 20-34, 35-49, 50 & up

-    15.45       Short distance race, youths (boys), 15-17, 18-19, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    17.00       Prize presentation, day 1

Friday 09. July:

Cl. 09.30      Relay rolling, women and men, 15 & up

-    13.00      Relay rolling, competitions continued

-    15.00     Competition with hunting tools, children, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (boys & girls)

-    16.00     Competition with hunting tools, youths, 15-17, 18-19 (girls & boys)

-    17.00     Competition with hunting tools, women, 20-34, 35-49, 50 & up

-    19.00     Competition with hunting tools, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    20.30     Prize presentation, day 2 (relay rolling)

Saturday 10. July:

Cl. 09.30      Long distance race, children, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (girls & boys)

-    13.00       Long distance race, youths (girls), 15-17, 18-19, women, 20-34, 35-49, 50 & up

-    15.15       Long distance race, youths (boys), 15-17, 18-19, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    17.30       Prize presentation, day 2 og 3 (hunting tools & Long distance race)

Sunday 11. July:

Cl. 09.30      Individual rolling, youths, 15-17, 18-19

-    09.30       Individual rolling, women, 20-34, 35-49, 50 & up

-    09.30       Individual rolling, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    17.00       Prize presentation, day 4

-    19.30       Qaannat Kattuffiat; arrangement for Club representatives

Monday 12. July:

Cl. 09.30      Rope events, children, 4-6, 7-9, 10-12, 13-14 (girls & boys)

-    09.30       Rope events, youths, 15-17, 18-19 (girls & boys)

-    13.30       Rope events, women, 20-34, 35-49, 50 & up

-    13.30       Rope events, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    17.00       Prize presentation, day 5

-    19.30       Qaannat Kattuffiat; arrangement for Club representatives

Tuesday 13. July:

Cl. 09.30      Race with portage, children (girls & boys), 13-14

-    09.30       Race with portage, youths, 15-17, 18-19, women and boys

-    13.00       Race with portage, women, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    14.30       Race with portage, men, 20-34, 35-49, 50-59, 60 & up

-    17.00       Prize presentation, day 6

Wednesday 14. July:

Cl. 09.30      Relay race, children, 4 - 14 (girls)

-    10.30       Relay race, children, 4 - 14 (boys)

-    13.00       Relay race, women, 15 & up

-    15.15       Relay race, men, 15 & up

-    17.00       Prize presentation, day 7

-    19.00       Closing celebration

                      Banquet, selection of the kayak woman / man of the year, etc.

Thursday 15. July:

Cl. 15.00      Participants from North departures by ship from Qaqortoq

The Above is the Final Program, but the Arrangers Reserve All Rights to Make Changes Without Prior Notice.

Sprint paddling: within 3-6 km (1,6-3,2 nautical miles)     -    all routes will be set according to local conditions

Long distance paddling: within 15-20 km (8,1-10,8 nautical miles)

Paddling with portaging: within 5-10 km (2,7-5,4 nautical miles) with min. 2 , max. 3 portages.

Relay race: same route as short distance, staffed with three paddlers from the same club

Relay race outside of the competition: routes to be quite short (ca. 1 km)

Hunting tools: Harpoon, minimum 1 kg in weight for all from 20 years and up; no lower limit for the others.

Keep yourself updated through the Qajaq USA website at: www.qajaqusa.org.

Important information !

Unfortunately for 2004, Royal Arctic Line will not sponsor freight of kayaks and equipment from Aalborg or a harbor in USA or Canada, to and from Qaqortoq. Royal Arctic Line does not see itself in position to use so much money for so few people. But we hope foreign paddlers will be able to arrange freight financing and participate.

 

 

TILMELDINGS BLANKET

REGISTER FORM

Fax tilmelding blanketten til / Fax the register form to: (+299) 313853 & 642405

Navn / First name:______________________ Efternavn / Family name:_____________________

Hr. / Mr.:______ (X)   Frk. / Mrs.:_______ (X)  Alder / Age:_______  Fødselsår / Year of Birth:________

Adresse / Residence address:     E-mail:_____________________@__________________.____

_______________________________________   Tel.nr. / Phone no.: (           )________________

_______________________________________    Fax nr. / Fax no.:   (            )________________

_______________________________________

Post nr. / Zip code:____________   Land / Country:_____________________________

Navn / First name:______________________ Efternavn / Family name:_______________________

Hr. / Mr.:______ (X)   Frk. / Mrs.:_______ (X)  Alder / Age:_______  Fødselsår / Year of Birth:________

Hvis I er flere tilmeldte, list samtlige deltagere / If you are more than two participants, list below:

Fornavn:                            Efternavn:                                               Alder:            Fødselsår:       

First name:                        Family name:                                           Age:              Year of Birth: Mr./Miss

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________  

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

__________________        __________________________             ______          ____________

Kontakt e-mail:____________________@_________________._____   Fax no.:________________